Här presenteras hållbara idéer för Sollentunas parker - Futuraskolan
International Curriculum International School of Stockholm
Nov 9 2020

Här presenteras hållbara idéer för Sollentunas parker

Take a look at this article about how 2 students from Futuraskolan International Rådan want to implement an idea.

Stockholmdirekt