Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Vision och Mål

Vår vision lyder så här:

Vi ska bli den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare

Med det vill vi säga att vi ska bidra till att höja blicken hos våra elever och ge dem en bra start i livet. Vi ska som ingen annan skola utveckla elevernas lust för livslångt lärande. Hos oss ska de utvecklas till att bli toleranta, lyhörda, respektfulla, nyfikna och kommunikativa. På sikt ska vi rent av bli den bästa skola som världen har skådat.

Välkommen att följa med på resan!

Ett försprång
Futuraskolan International har ett internationellt perspektiv. Vi baserar vår undervisning på modern forskning och använder oss av de internationella programmen ”International Primary Curriculum” samt ”International Middle Years Curriculum”. Utbildningen erbjuder en kombination av akademiskt, personligt och internationellt lärande som ger eleverna de verktyg de behöver för att möta en framtida föränderlig värld. Vi ger våra elever ett försprång i livet.

Goda värderingar
Futuraskolan International har en stark och levande värdegrund. De värdeord som främst kännetecknar vår kultur är Progressivitet, Energi och Respekt. Respekt till exempel, bottnar i att vi är tydliga med vad som är passande, opassande, rätt och fel. Respekt är något man förtjänar och vi förväntar oss att vi alla visar varandra en ömsesidig respekt.

Ett löfte
På Futuraskolan International har vi ett löfte: Varje elev ska synliggöras, utmanas och lyckas. Hos oss är eleverna stjärnor som inte får slockna. Alla får möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter utifrån sina egna förutsättningar. Det lovar vi.

Hälsosamma vanor
Att gå i skolan är ett hårt arbete som kräver mycket energi. På Futuraskolan International är maten god, vällagad och näringsriktig. All mat lagas från grunden i Futuraskolan Internationals kök. Vi ger våra elever sunda kostvanor och ser till att de orkar hålla koncentrationen uppe under hela skoldagen.

Glädje
Vi vill skapa glädje. För att känna lust inför lärandet behöver eleverna först lära sig att lära. När de har lärt sig det blir skolarbetet mycket roligare. Glädje ligger också till grund för många av våra årliga aktiviteter som till exempel: Kemins dag, FN-dagen, Hälsodagen, Barnrättsveckan, Nobeldagen, Pi-dagen och Futuraskolan International Olympics.

Vad drömmer vi om? Vad vill vi skapa?

Ett av syftena med en vision är att ge oss syre och bränsle i stunder då inspirationen tryter. Den ska t.ex. bidra till att vi vill vidare och framåt även när vi just har gått i mål och mättnadskänslan smyger sig på.