Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Värdegrund och Löfte

Vår värdegrund består av de värderingar vi sätter främst: Progressivitet, Energi och Respekt

Värdegrunden – vi kallar den för PER efter ordens initialer – är vår ledstjärna såväl i det dagliga arbetet som i relationen med omvärlden. PER ska alltså prägla vårt beteende i stort och smått. Det är dessa värderingar vi utgår från när vi kommunicerar, informerar eller fattar beslut.

Vi är progressiva

Vi är framåtsträvande, förändringsbenägna och visionära. Vi håller oss informerade om de senaste rönen inom pedagogik och lärande. Reflektion är viktigt, vi kan alltid utveckla vår verksamhet.

Vi har energi

Vi tar initiativ och är kreativa, är öppna i sinnet och utforskar nyfiket vår omvärld. Vi är engagerade och ser lärandet i varje utmaning.

Vi visar respekt

Vi är lyhörda, ödmjuka och ser olikheter som berikande. Vi förväntar oss att alla – medarbetare, barn, elever och föräldrar – visar varandra en ömsesidig respekt.

Löfte

På Futuraskolan International har vi ett löfte: Varje barn ska synliggöras, utmanas och lyckas. Alla får möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter utifrån sina egna förutsättningar. Det lovar vi.

Med det vill vi säga att vi är proaktiva och inkännande och att vi ser våra elever både i och utanför klassrummet. Vi uppmärksammar och lyssnar till individuella behov och respekterar varandra fullt ut. Vi stimulerar våra elevers lust för lärande så att var och en känner tillfredsställelse utifrån sina behov och förutsättningar. Vi lovar att de ska nå sin fulla potential.