Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Uppföranderegler

Alla Futuraskolan Internationals elever förväntas uppträda trevligt och ha ett respektfullt bemötande  gentemot andra. Vi uppmuntrar våra elever att ta hand om sin skolmiljö och att utveckla en förståelse för vår skolas kulturella mångfald.

Därför har Futuraskolan Internatioal utvecklat generella uppföranderegler som sedan konkretiseras än mer på varje skolan.

Elever på Futuraskolan International förväntas:

 • Fokus på sitt lärande
 • Agera enligt vår värdegrund (PER)
  • Progressiv
  • Energi
  • Respekt
 • Klä sig lämpligt
 • Använd ett vårdat språk
 • Komma i tid
 • Inte använda tobak, alkohol eller andra hälsofarliga substanser
 • Hjälp till att hålla skolmiljön ordnad och städad
 • Ta väl hand om det material som skolan ges till dem
 • Vara artiga och vänlig gentemot varandra och andra personer som vistas i skolan
 • Agera som goda representanter för skolan – under och utanför skoltid
 • Respektera den enskilda skolans gemensamma uppföranderegler