Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Leverantörsfakturor

För att vi ska kunna identifiera fakturor och betala inom avtalad tid krävs att fakturor är addresserade rätt och märkta med respektive enhetsnamn inom Futuraskolan. Uppgifterna nedan ska meddelas av representant från Futuraskolan vid beställningstillfället:
Enhetsnamn
Namn på beställaren (referens)
Leveransadress
Fakturaadress

I första hand används fakturaadressen:
ekonomi@futuraskolan.se

I andra hand postadressen:
Futuraskolan AB
Erik Dahlbergsgatan 58-62
115 57 Stockholm

En faktura ska aldrig ställas direkt till en enhet.