Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Läsårsdata

Vårterminen 2018

Första skoldagen: 9/1
Sista skoldagen: 14/6
Sportlov: vecka 9
Studiedag: 12/3
(Alla skolor lägger dessutom ut 2 egna studiedagar per läsår – se respektive skola för datum)
Påsklov: vecka 14

Höstterminen 2018

Första skoldagen: 22/8
Sista skoldagen: 21/12
Studiedag: 26/10
Höstlov: vecka 44

Vårterminen 2019

Första skoldagen: 7/1 (Bergtorpeleverna 8/1)
Sista skoldagen: 13/6
Sportlov: vecka 9
Studiedag: 4/3
Påsklov: vecka 16