Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Läsårsdata

Vårterminen 2020

Första skoldagen: 7/1 (Gåshaga, Bergtorpeleverna 8/1)
Sista skoldagen: 11/6
Sportlov: vecka 9
Studiedag: 2/3
Påsklov: vecka 15 (Bergtorpeleverna Week 16)

Höstterminen 2020

Första skoldagen: 17/8
Sista skoldagen: 18/12
Studiedag: 23/10
Höstlov: vecka 44

Vårterminen 2021

Första skoldagen: 11/1
Sista skoldagen: 11/6
Sportlov: vecka 9
Studiedag: 12/3
Påsklov: vecka 15 (Bergtorpeleverna Week 16)