Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Läsårsdata

Vårterminen 2019

Första skoldagen: 7/1 (Bergtorpeleverna 8/1)
Sista skoldagen: 13/6
Sportlov: vecka 9
Studiedag: 4/3
Påsklov: vecka 16

Höstterminen 2019

Första skoldagen: 21/8
Sista skoldagen: 20/12
Studiedag: 25/10
Höstlov: vecka 44

Vårterminen 2020

Första skoldagen: 8/1 (Bergtorpeleverna 9/1)
Sista skoldagen: 11/6
Sportlov: vecka 9
Studiedag: 2/3
Påsklov: vecka 15