Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Köhantering

Futuraskolan International regelverk för köhantering och antagning av barn och elever följer gällande riktlinjer. Regelverket gäller samtliga av våra skolor och förskolor, bortsett från Futuraskolan Bergtorps specialinriktningar.

Ställ dig i vår kö
För att ställa ditt barn i kö använder du länken på vår hemsida och anger efterfrågade uppgifter. Kom ihåg att välja årskurs. I vissa kommuner behöver du även ställa dig i kommunens kö – kontrollera detta med kommunen eller rektor på aktuell skola.

När tar vi emot nya barn och elever
Vi tar emot nya barn och elever löpande i mån av plats i våra klasser och barngrupper i förskolan.

Antagning
Futuraskolan International använder två parametrar för antagning av barn och elever till våra verksamheter:

Syskonförtur
Sökande som vid antagningstillfället har syskon som går på sökt skola, erbjuds förtur framför de som köar utifrån kötid, i mån av plats. Dock måst du aktivt meddela att du vill ta din syskonförtur i anspråk.

Kötid
Köplats beräknas utifrån ansökningsdatum och den som stått längst tid i kö erbjuds plats först. Detta gäller oavsett var ni bor.

Antagning till Futuraskolan International Bergtorps inriktningar
På Futuraskolan International Bergtorp tillämpas antagningsprov för idrottsinriktningarna samt för musik- och ensembleinriktningen. Antagningsproven i idrott genomförs av undervisande idrottslärare i samverkan med instruktörer från idrottsföreningar i Täby. Antagningsproven i musik och ensemblespel genomförs av skolans musiklärare. För inriktningen Internationell Kommunikation tillämpas enbart kötid och syskonförtur.