Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Internationellt perspektiv

Futuraskolan International använder två internationella undervisningsprogram; International Primary Curriculum (IPC) och International Middle Year Curriculum (IMYC). Båda har utvecklats för att uppfylla målen i internationella och nationella läroplaner. Programmen stödjer 21st Century Skills  och Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande och används över hela världen.

International Primary Curriculum (IPC) används i årskurs F-5 och är tydligt fokuserat på elevers lärande och utformat för att bidra till att elever också lär sig att njuta av vad de lärt sig. Genom programmen ska elever:

  • Få med sig kunskaper, färdigheter och förståelse i skolans alla ämnen
  • Utveckla en förståelse för sitt eget lärande och vikten av att lära sig för livet
  • Grundlägga de personliga egenskaper som behövs för att leva och verka i framtidens samhälle
  • Utveckla en förståelse för sin egen nationalitet och kultur samtidigt som de utvecklar en djup respekt för andra nationaliteter och kulturer

International Middle Years Curriculum (IMYC) används i årskurs 6-9 och ger elever en utbildning som rustar dem väl för att leva och verka i en framtida föränderlig värld.

  • Tillgodoser elevers och tonåringars behov av lärande individuellt och i grupp
  • Uppmuntrar till ett lärande som skapar relevans och kopplingar till elevernas egna liv
  • Främjar ett aktivt utvecklande av förmågor, reflektion och uppmuntrar elever att använda olika lärverktyg för att presentera vad de lärt sig och uttrycka sina tankar och åsikter


Centralt för både IPC och IMYC är utvecklingen av elevernas kunskaper, färdigheter och förståelse.