Go to
Futuraskolan international School of Stockholm

Om Futuraskolan International

Futuraskolan International  är en friskola som driver 9 förskolor och 7 grundskolor i Stockholmsområdet. Vi har en internationell och tvåspråkig (engelsk och svensk) profil. Vår verksamhet följer den svenska läroplanen men vi kompletterar denna med de internationella programmen International Primary Curriculum (IPC) och International Middle Year Curriculum (IMYC). Innehållet i programmen är tematiskt och hjälper våra elever att utveckla ett internationellt perspektiv samt ger dem mer träning i engelska. Programmen bygger på den senaste hjärnforskningen kring lärandet och stimulerar elevers lust att lära.

En av våra skolor, Futuraskolan International School of Stockholm, har ett särskilt tillstånd från Skolinspektionen, då det är en skola för tillfälligt bosatta i Sverige. Engelska är undervisningsspråket och skolan följer en internationell läroplan, inte den svenska läroplanen. För att läsa mer om skolan, vänligen klicka i det övre högra hörnet av den här sidan där det står ”Go to Futuraskolan International School of Stockholm”.